?>

Terapie osobní i na dálku :)


Moji milí, reaguji na aktuální dění u nás i ve světě. Rozhodla jsem se přispět svými možnostmi ke klidu i harmonii nás všech. Je potřeba odprostit se od strachu. Přeji Vám kouzelný rok 2022, který by mohl být už příjemným nadechnutím, sdílejte radost, lásku a pohodu. A buďte zdrávi 🙂 Ze srdce Patricija